Wine Embassy

Cửa hàng

Liên hệ

WINE EMBASSY VIETNAM

Giờ mở cửa

Thứ 2 : 9:00-20:00
Thứ 3 : 9:00-20:00
Thứ 4 : 9:00-20:00
Thứ 5 : 9:00-20:00
Thứ 6 : 9:00-20:00
Thứ 7 : 9:00-12:00
Đóng cửa vào chủ nhật

14B9 Thao Dien Street, Thao Dien, District 2,
Ho Chi Minh City, Vietnam

(+84) 0909172665

contact@wineembassy.com.vn

Hãy cho chúng tôi biết những quan tâm, câu hỏi và thắc mắc của bạn về Wine Embassy.

    Tên của bạn
    Địa chỉ email của bạn
    Tin nhắn của bạn